Skip to main content
Tiểu học Mỹ
4/9/2020
Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh nhận bảng điểm và giấy chứng nhận hoàn thành Tiểu học Mỹ.Xem thêm
Trung học cơ sở Mỹ
4/9/2020
Mục tiêu của chương trình là giúp học sinh khám phá sức mạnh cá nhân để thành công ở các bậc học tiếp theo.Xem thêm
Trung học Phổ thông Mỹ
4/9/2020
Chương trình còn giúp các em hình thành tư duy khoa học, kỹ năng học tập và khả năng giải quyết vấn đề.Xem thêm
chat ngay
gọi ngay
đăng ký ngay